Oblasť pôsobenia

Realizujeme vonkajšie a vnútorné elektroinštalácie nízkeho napätia

  • montáž elektrorozvodov v bytových a nebytových priestoroch, obchodných centrách a polyfunkčných objektoch
  • montáž verejného osvetlenia
  • montáž bleskozvodov
  • montáž slaboprúdových  elektronických systémov

Vonkajšie a vnútorné elektroinštalácie vysokého napätia – bez obmedzenia

  • vzdušné vedenia
  • prípojky
  • trafostanice

Ponúkame revízie, montáž, opravu, údržbu elektrických a elektronických zariadení.

 

Ďalej ponúkame celkovú prípravu, rekonštrukciu a realizáciu nasledovných stavieb:

Oblasť pôsobenia firmy so zameraním na elektroinštalácie