Vážení obchodní partneri, 

vítame Vás na stránkach spoločnosti SA Slovakia spol. s.r.o.   

Realizujeme montáž a dodávku technologii na združenú výrobu elektrickej energie, tepla a chladu z OZE.                                            Obnova
Realizujeme vonkajšie a vnútorné elektroinštalácie nízkeho napätia
• montáž elektrorozvodov v bytových a nebytových priestoroch, obchodných centrách , polyfunkčných objektech , priemyselné  inštalácie …
• montáž verejného osvetlenia
• montáž bleskozvodov
• montáž slaboprúdových  elektronických systémov  , IT  a  štrukturovaných kabeláží
Vonkajšie a vnútorné elektroinštalácie vysokého napätia – bez obmedzenia
• vzdušné vedenia
• prípojky
• trafostanice
Ponúkame revízie, montáž, opravu, údržbu elektrických a elektronických zariadení.

Naše výhody

  • profesionálny a individuálny prístup
  • odborné znalosti
  • bohaté skúsenosti s realizáciami individuálnych typov projektov